เกี่ยวกับบริษัท

                   

Capture

       บริษัททีเจ อินทีเรียเดคคอเรชั่น จำกัด

 เป็นบริษัทตกแต่งภายใน ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งดำเนินกิจการแบบเน้นคุณภาพ

ในราคาที่ยุติธรรม ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับด้วยงบประมาณที่ลูกค้าสามารถกำหนดและควบคุมได้เอง 

โดยในขณะเดียวกัน ก็สร้างแนวคิดของพนักงานให้เปรียบเสมือนว่างานที่ทำอยู่นั้น เป็นงานของเราเอง

ให้พนักงานทำงานด้วยใจ ไม่ใช่เพียงเพื่อแลกกับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

เพื่อให้งานที่ออกมีความสวยงามและได้คุณภาพ