จำหน่าย “กระเบื้องยาง” เกรด A คุณภาพดี ราคาไม่แพง

พีวีซี (สีพื้น)

 000 

Deluxe  รุ่น DL Standard ขนาด 30×30 cm. 

หนา 1.60 มม. ราคา 109 .- /ตร.ม.

หนา 2.00 มม. ราคา 135.- /ตร.ม.

DL-s

DL-dL

000 (2)

Dynoflex  รุ่น Standard ขนาด 30 x 30 cm. 

หนา 1.60 มม. ราคา 145 .- /ตร.ม.

หนา 2.00 มม. ราคา175.- /ตร.ม.

Dynoflex

000 (1)

 Starflex รุ่น Starflor ขนาด 12" x 12" (30.48 x 30.48 cm.)

หนา 1.60 มม. ราคา 120.- /ตร.ม.

หนา 2.00 มม. ราคา 145.- /ตร.ม.

Star-cp

000 (1)

Starflex รุ่น Starflor ขนาด

ขนาด 12" x 12" (30.48 x 30.48 cm.)

หนา 1.60 มม. ราคา 135 .- /ตร.ม.

หนา 2.00 มม. ราคา 155.- /ตร.ม.

star-r

000 (1)

Starflex รุ่น Excellent 

ขนาด 18" x 18" (45.72 x 45.72 cm.)

หนา 2.00 มม. ราคา 190.- /ตร.ม.

กระเบื้องยางสีพื้น U

000 (2)

Dynoflex รุ่น Premium ขนาด 30×30 cm. 

หนา 2.00 มม. ราคา 250.- /ตร.ม.

**หนา 2.50 มม. ราคา 320.- **

Star-p

000 (2)

Dynoflex รุ่น Grand  ขนาด 60×60 cm. 

หนา 2.00 มม. ราคา 215.- /ตร.ม.

**หนา 2.50 มม. ราคา 270.- /ตร.ม.**

G1

000 (2)

Dynoflex รุ่น Turbuelence ขนาด 30×30 cm. 

หนา 2.00 มม. ราคา 240.- /ตร.ม.

**หนา 2.50 มม. ราคา .- 290/ตร.ม.**

รหัส TT

ม้วน

STARFLEX 

ขนาด ม้วน 1.00 x 20 ม. หนา 2.00 มม.   

300 .- / ตร.ม. 

DYNOFLEX

STANDARD

ขนาด ม้วน 1.20 x 10 ม. หนา 2.00 มม.   

300 .- / ตร.ม. 

SPECIAL  COLOR

ขนาด ม้วน 1.20 x 10 ม. หนา 2.00 มม.   

420 .- / ตร.ม. 

PREMIUM

ขนาด ม้วน 1.20 x 10 ม. หนา 2.00 มม.   

370 .- / ตร.ม. 

ANTI-STATIC  (กันไฟฟ้าสถิต)

ขนาด ม้วน 1.20 x 10 ม. หนา 2.00 มม.   

ANTI-BACTERIA   (กันเชื้อเบคทีเรีย)

ขนาด ม้วน 1.20 x 10 ม. หนา 2.00 มม.   

ลาย Sand

STAFLEX  รุ่น SAND

ขนาด 30 x 30 ซม.  หนา 2.00 มม.   

160 .- / ตร.ม. 

017

DYNOFLEX  รุ่น Spot

ขนาด 30 x 30 ซม.  หนา 2.00 มม.   

205.-/ตร.ม. 

015

ลายพรม

DYNOFLEX 

ขนาด 45.5 x 45.5 ซม.  หนา  2.00 มม.

360- / ตร.ม. 

009

STARFLEX 

ขนาด 45.72 x 45.72 ซม. หนา 2.50 มม.

360- / ตร.ม. 

carpet

ลายหิน

STARFLEX 

ขนาด 45.72 x 45.72 ซม. หนา 2.50 มม.

ขนาดใหม่ 45.72 x 60.96 ซม. หนา 2.50 มม.

360- / ตร.ม. 

DYNOFLEX 

ขนาด 45.5 x 45.5 ซม.  หนา 2.00 มม.

360- / ตร.ม. 

Stone 1_1-P1 Stone 1_1-P2 Stone 2_1-2 Stone 2_3-4 Stone 2_5-6-7